От днес до 1 април във Враца ще се проведе обучителен семинар на тема „Модел за щадящо правосъдие за деца“. Обучението се организира от Български център по нестопанско право в партньорство с Районен съд – Враца.

Участие в него ще вземат представители на Районен съд – Враца, Районна и Окръжна прокуратури – Враца, Окръжна следствена служба – Враца, Врачанска адвокатска колегия, ОД на МВР – Враца и Дирекция „Социално подпомагане“ – Враца.

Целта на обучението е да се представи модел за това как може правосъдието за деца да бъде организирано по начин, който да гарантира, че са осигурени всички права на детето и съответните процесуални улеснения.