В Окръжен съд – Враца днес се проведе повторно заседание по Въззивно наказателно общ характер дело № 397/21 г. Делото бе образувано след внасяне на две жалби срещу присъда, произнесена от Районен съд – Мездра по НОХД 276/21, с която бе признат за виновен Д. Й. от Мездра и му бе наложено наказание след редукция от 6 г. „лишаване от свобода“ при „общ“ режим на изтърпяване. Подсъдимият бе признат за виновен в това, че 8 януари 2021 г. в гр. Мездра в дома си е държал четири броя огнестрелни оръжия и 28 боеприпаси за тях в нарушение на ЗОБВВПИ, вследствие на което е произведен изстрел с едно от оръжията и е последвала смъртта на малолетно дете, като деецът не е искал и не е допускал това и случаят е особено тежък. Жалби срещу присъдата бяха внесени от повереника на наследниците на починалото малолетно дете и от защитниците на подсъдимия. Провеждането на повторно заседание се наложи след смъртта на един от съдиите в тричленния състав по делото, след което бе определен друг съдия, който бе включен в съдебния състав. Новото съдебно заседание се проведе, за да бъде спазен принципът за неизменност на състава на съда от началото на делото до произнасянето на съдебния акт.

Днес троен наказателен състав на Окръжен съд – Враца даде ход на делото. От страните в процеса не бяха направени искания за събирането на нови доказателства. След пледоариите, съдът обяви, че ще се произнесе с решение по делото в едномесечен срок.