След известно затишие, пак в обръщение се появиха фалшиви пари, които могат да създадат неприятности на всеки. В полицейската хроника е вписано, че на 28.10.2019г., от търговски обект във Враца са засечени три такива копюри. Служители на сектор „Противодействие на икономическа полиция“ са иззели 3 неистински банкноти с номинал от 50 лева. Образувано  е досъдебно производство. Препоръчително е обаче хората да внимават, тъй като могат да станат неволни притежатели на фалшиви пари, което неминуемо би им създало излишни неприятности.

На сайта https://aktivnipotrebiteli.bg има

подробно описание на банкнотите и за какво да следим,

за да не станем жертва на измамниците.

Защитните елементи, които гарантират оригиналност на банкнотите от 50 лева са:

 • с релефен печат на лицевата страна на банкнотата са отпечатани изображението на Пенчо Славейков; текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и „ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА“; числото „50“; винетката от дясната страна върху холограмната лента и текст „50 ЛЕВА“ върху нея
 • холограмна лента -– съдържа изображения на птица, числото „50“ и минитекст „ЛЕВА“, преливащи в различни цветове при промяна на ъгъла на наблюдение
 • мастило с променящ се цвят, OVI® (емисия 2006 г.) – кръг със сградата на библиотеката, намиращ се под подписа на Пенчо Славейков в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, променя цвета си от златист в зелен при промяна на ъгъла на наблюдение
 • осигурителна нишка – вградена в хартията тъмна метализирана нишка със светъл минитекст „БНБ 50“, наблюдаваща се от двете страни на банкнотата при поставянето є срещу източник на светлина
 • воден знак – полутоново изображение на портрета от банкнотата, наблюдаващо се от двете страни на банкнотата при поставянето є срещу източник на светлина
 • регистър на проглед – правоъгълно шахматно поле, разположено долу в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, в което при поставянето є срещу източник на светлина от двете страни на банкнотата се наблюдава числото „50“
 • скрит образ (емисия 2006 г.) – върху сакото на Пенчо Славейков при наблюдение на банкнотата под ъгъл 15–20 градуса се появява изображение на числото „50“;
 • микротекст на лицевата страна – хоризонтални линии с текст „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“ във фона вляво от портрета; в две вертикални линии вдясно от портрета
 • текст „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“; текст „50 ЛЕВА“, запълващ числото „50“
 • микротекст на обратната страна – текст „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“ в лявата част на фоновата мрежа;
 • флуоресценция – при осветяване с ултравиолетова лампа (365 нм):

1) влакънцата от хартията светят в син, зелен и червен цвят;

2) на лицевата страна на банкнотата – в зоната вдясно от холограмната лента ивицата от повтарящи се числа „50“, фонът в дясната част на банкнотата и серийните номера светят в зелен цвят;

3) на обратната страна на банкнотата – фигурата на жената, части от фона, перото и розетката в десния ъгъл на банкнотата светят в зелен цвят.

 • бифлуоресценция (емисия 2006 г.) – на обратната страна на банкнотата, барелеф на Пенчо Славейков свети в синьо при осветяване с ултравиолетова лампа с дължина на вълната 365 нм и в червено – при  254 нм.