Кметът Калин Каменов и неговия екип вече са изпратили обобщените данни за нанесените щети по инфраструктурата след проливните дъждове.
В искането до Комисията по бедствия и аварии са включени 30 обекта – улици, дерета и мостове, като прогнозната стойност за тяхното възстановяване е над 6 милиона лева.
Най-сериозни са пораженията в село Лиляче, където наводнението е компрометирало 18 улици и част от дерето на реката. В село Чирен 4 улици са с нарушена настилка.
Компрометирани пътни участъци има в село Баница и Голямо Пещене. Включените са и мостът в село Мраморен, както и отводнителен канал в село Бели извор.
Предстои искането на местната администрация да бъде разгледано от Комисията към Министерски съвет.