Успешна година във всички сфери на своята дейност отчете ВиК Враца на проведеното общо събрание на съдружниците.

2022г. ще бъде запомнена с успешното реализиране на инвестиционната програма на територията на област Враца.

Дружеството е и един от двата ВиК оператора в страната, които са изпълнили успешно строителните дейности по ОП „Околна среда 2014-2020г.“ в срок. В края на отчетната година завършиха и строителните дейностите по реализиране на проекта по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за подмяна на водопроводна мрежа на територията на селата Малорад и Липница.

С изпълнение на дейности по двете оперативни програми на територията на областта са подменени 95 километра водопроводна мрежа и 22 километра канализационна. 28 километра пък е дължината на извършените реконструкции на водопроводната мрежа, които дружеството е извършило със собствени средства.

ВиК Враца е и едно от ВиК дружествата в страната, които завършват отчетната година на печалба и дори подобряват финансовите си резултати спрямо предходната година.

Управителят г-н Ангел Престойски подчерта, че в контекста на значителните трудности, пред които беше изправена икономиката на страната и в частност ВиК дружеството през 2022г., само благодарение на положените усилия от екипа на ВиК Враца и добрия мениджмънт, успешно и в срок са завършили всички поставени задачи. „Ние ясно и нееднократно сме потвърждавали нашата ангажираност към подобряване на предоставяните услуги, които да отговарят на европейските стандарти за качество и в пълно съответствие с националното законодателство във ВиК сектора“ допълни още той.