В Берковица стотици домакинства, живеещи в незаконни жилища не плащат за водата, която потребяват.

Това става ясно от управителя на общинското дружество, като в същото време остава само една седмица до крайния срок, в който Берковица може да влезе в областната В и К асоциация, съобщават от областната управа в Монтана.

Според  управителя на общинското дружество В и К в Берковица  Даниела Захариева,  в квартал Раковица с В и К мрежата са свързани  700 имота  , като за тях се  доставят  65 000 куб. вода. По-голяма част от това количество не се заплаща.

80% от водоснабдените имоти в Раковица  са  общинска собственост. Настанилите се там нямат  никакви документи за собственост –  отстъпено право на строеж или право на ползване, затова не могат да бъдат  регистрирани като потребители на ВиК услуги, и не плащат такси.

генерал агрохимикали

Незаконното строителство в квартала се разраства и заедно с него – и потреблението на вода.

Това, честите аварии по мрежата и поддържаната ниска цена на водата,  са  причините за лошото финансово състояние на общинското дружества В и К в Берковица. От години то е в невъзможност да изплаща задълженията си за доставка на вода към ВиК – Монтана . Само за 2021 година  загубите на дружеството  са за  93 хиляди лева. Задълженията се погасяват със споразумителни протоколи и с дотации от Община Берковица.

По тези причини дружеството не е в състояние да изпълнява бизнес плана си и  е санкционирано от Комисията по енергийно и водно регулиране.

Упоритият отказ на Берковица да влезе в областната  В и К асоциацията лишава останалите 10 общини от европейско  финансиране.