В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите
Видин (78.3%) и Враца (73.3%).

Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение
на Разград (48.6%), Благоевград (44.2%) и Кърджали (35.7%).

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 86 927 души,

или 1.2% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1 325 429 души (18.8%).

В област Враца населението е 165 645 души, в Монтана- 132214 души.

В шестнадесет области населението е под 200 хил. души и общо в тях живеят 30.1% от населението на
страната.

Шест области са с население от 200 хил. до 300 хил. души и обхващат 20.2% от
населението на страната.

Шест са и областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях – София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната
(35.0%).