Във връзка с публикуван материал в “Зов нюз” със заглавие “Кой ще смени Вълов на кметското място? Вижте вероятните кандидати”,

в редакцията на медията ни позвъни г-жа Вергиния Василева, която в момента е временно изпълняващ длъжността кмет на Община Червен бряг.

Относно частта, касаеща нейното име, г-жа Василева уточни, че в качеството си на председател на Комисията по противообществени прояви тя не може да пренасочва средства от бюджета на комисията за други цели.

Това може да стане единствено с подписа на кмета на Общината.

Тоест средствата, отделени за Коледна украса през 2016г. дори и предложени от дадена комисия са разрешени от екскмета Вълов.