С декларацията от името на ЗНС започна днешната сесия на Общински съвет-Враца.

Декларацията прочете Диляна Давидкова:

“Общинското ръководство на Земеделски народен съюз – Враца изразява своето дълбоко възмущение от действията на общинския съветник Венелин Петров, установени в журналистическо разследване от журналиста Станислав Цанов.

Подобно поведение е далеч от моралните и човешки стандарти, на които се основава нашата дейност като политическа организация и ние държим Петров да понесе своята морална, политическа и наказателна отговорност за това.

Настояваме той незабавно да се оттегли от Общинския съвет, като същевременно компетентните органи да извършат необходимите проверки, дали стореното от Венелин Петров съставлява престъпление и следва да бъде преследвано според законите на страната.”

„До момента не ми е известно да е постъпила молба или заявление за действия от страна на Венелин Петров“, каза още Диляна Давидкова.

Изгледах видеото и за мен това е история, която дори не искам да я виждам!

Знаете, че нямаме никакви правни хипотези, с които да накараме Петров да си тръгне от Общинския съвет.

„В тази връзка, днес бих искала да приемете моето заявление за излизане от групата на ЗНС, защото смятам, че когато хората са в група, трябва да изповядват еднакви морални и етични норми. В рамките на нашата толерантност аз ще продължа да работя за идеите и по поетите от мен ангажименти. Надявам се, дори в условията на невинност, Петров да изчисти своето име или да понесе своята отговорност “, каза още Диляна Давидкова.

Чрез напускането на групата от страна на Диляна Давидкова, Венелин Петров също остава без група и съответно и той губи определени правомощия.