Първа беседа от новата инициатива на Районен съд – Враца – „С повече внимание и отговорност на пътя – животът е ценен“ се проведе днес в съда.

Участие в нея взеха ученици от профилираната паралелка „Автомобилна мехатроника“ на Професионалната техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ – Враца.

Изборът точно те да дойдат в съда не беше случаен, защото в края на своето обучение, ще получат свидетелство за правоуправление на МПС, категория „В“. С учениците бе техният класен ръководител Николай Златев и училищният психолог Диана Конецовска.

„Целта на нашата нова инициатива е превенция срещу извършването на нарушения и престъпления по транспорта. Искаме да въздействаме върху включилите се в нея така, че те да бъдат по-внимателни и отговорни водачи на пътя“ – коментира съдия д-р Вероника Бозова, която бе лектор и ръководи инициативата.

В днешната среща съдия Бозова разясни на учениците разликата между престъпление и нарушение по транспорта.

Дискутирани бяха най-често срещаните престъпления и нарушения, свързани със Закона за движение по пътищата и Правилника по прилагането му.

Учениците разбраха също каква е разликата между умисъл и непредпазливост при едно пътно-транспортно произшествие, какво е лека, средна и тежка телесна повреда, как се определя кога какво наказание да бъде наложено.

Гостите активно участваха с въпроси в дебатирането на тази толкова актуална тема. Основният акцент днес бе поставен върху престъпленията по транспорта.

На следващата среща, която ще бъде през декември, ще се говори по-обстойно за нарушенията на Закона за движение по пътищата. За тази среща съдия Вероника Бозова помоли учениците сами да съставят списък с това какви, според тях, са най-често срещаните нарушения на този закон.

В новата инициатива на Районен съд – Враца могат да се включат, както ученици в гимназиален етап, така и преминаващи курс за придобиване на правоспособност за управление на МПС и граждани. За участие в програмата могат да се правят индивидуални и групови записвания на legal_culture@abv.bg, както и на тел. 0878892736.