Родителите на 189 от общо над 8 000 ученици от област Пазарджик няма да получат втората част от еднократната помощ от 150 лева.

Те ще трябва да върнат и изплатената вече първа част от целевата помощ, тъй като през втория учебен срок децата им не са продължили обучението или са отсъствали повече от пет дни, без уважителни причини.

Социалните служители вече са предприели действия за връщането на сумите, каза директорът на регионалната дирекция “Социално подпомагане” Цветелина Арапова.

“Все пак тази помощ е целева. Тя се предоставя от държавата на родителите с цел те да бъдат подкрепени и да бъдат подпомогнати с учебни пособия или каквото те преценят, но за училище. Когато не е спазена целта на тази помощ, тоест децата да бъдат подпомогнати за училище, следва тя да бъде върната. Колегите са предприели необходимите действия по процедура”, обясни тя.