На благотворителен бал в Лом, организиран от Местна инициативна група (МИГ-Лом), са събрани средства за закупуване на инхалатори за четири деца от района, болни от муковисцидоза, съобщиха от сдружението.

Със сумата от 2000 лева ще бъдат закупени специалните инхалатори за лечение на болестта, които ще бъдат дарени на децата.

С останалата част от събраната на благотворителния бал сума ще бъде финансирано изготвянето на идеен проект за превръщането на шлепа-музей в Дунавския парк в Лом в атрактивен туристически обект.

На бала са продавани произведения на местни художници, скулптури, майстори на приложното изкуство и писатели, дарили ги за благотворителната кауза.