Това очаква изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов

До края на годината да има избран изпълнител, а в края на следващата да започне разширяването на газохранилището в Чирен. Това очаква изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов=

Сега капацитетът на Чирен е 550 милиона куб. метра газ. Ако проектът бъде изпълнен, то в него ще могат да се съхраняват 1 милиард куб. метра.

Сега, на прага на зимата, в газохранилището ни има 515 млн. куб. метра. Това на практика означава, че то е пълно на 94%, като за последните 5 години не е имало такова запълване в началото на отоплителния сезон.

Газовият трезор на България в момента е един – в Чирен. Използва се старо, изчерпано находище. В земята обратно се нагнетяват милиони кубични метри синьо гориво. Традиционно, газохранилищата се запълват през лятото, когато цените са по-ниски, а след това евтините количества, оставени на склад, се използват за потискане на по-високите цени през зимата.

Пряк ефект ще има за клиентите на топлофикациите, които са едни от най-големите консуматори на газ у нас.

В 10-годишен план е заложена и идеята за второ газохранилище на територията на България. В Гърция и Северна Македония такова няма.

Очакванията са до 2025 г. газовото хранилище вече да бъде с удвоен капацитет.