Ръководството на Комплексен онкологичен център във Враца е предприело всички мерки за дезинфекция и предпазване от коронавирус, още след констатиране на първия случай на заболял медик.

Тестове са направени на персонала на отделенията по Химиотерапия, Палиативни грижи, Клинична патология,  Образна диагностика, Радиология и Гастроентерология.

Няма заразени пациенти.

В оперативния сектор  също няма проблеми, работата е интензивна и днес са били оперирани 10 пациенти.

Отделенията по Анестезиология, Хирургия и Гинекология са на отделен етаж и потокът от пациенти и медицински работници от отделенията на различните етажи не се смесва.

От лечебното заведение заразени са общо трима лекари, 13 медицински сестри и две санитарки.