На 1 ноември (вторник) 2022 г. от 16.30 часа в голямата зала на Историческия музей в град Враца д-р Мирослав Ангелов ще представи своята книга „ИСТОРИЯ НА ВРАЧАНСКА ЕПАРХИЯ ОТ НЕЙНОТО УЧРЕДЯВАНЕ ДО ТРИДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК”, която се издава с благословението и подкрепата на Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий.

Мирослав Ангелов е на 37 години от град Козлодуй. През 2009 г. завършва бакалавърска степен по теология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ с педагогическа квалификация. 

През 2015 г. завършва Магистърската програма „Вяра и живот“ в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В периода 2017-2021 г. е докторант към катедра Историческо и практическо богословие към Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ На 16 декември 2021 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление: Религия и теология, научна специалност Теология (История на Българска православна църква) с дисертация на тема: „Врачанска епархия от нейното учредяване до утвърждаването и нейния разцвет при митрополитите Константин (1884 – 1912 г.) и Климент (1914 -1930 г.)“

Настоящата книга е дисертационният труд на автора. Той проследява историческото развитие на Врачанска епархия от нейното учредяване, като представя пътя, по който тя достига своето утвърждаване и разцвет при митрополитите Константин и Климент.