Окръжен съд – Монтана групира две присъди на  осъдения С. Г. Р./21 г./ и му определи едно общо наказание 1 година „Лишаване от свобода“ при първоначален строг режим, което увеличи  с още 4 месеца  „Лишаване от свобода“ заради извършените от него множество престъпления. През ноември 2021 г.  по предложение на Пробационен съвет – Берковица Окръжен съд /ОС/ – Монтана замени остатъка от наложеното от Районен съд – Кубрат на С. Р. Д., наказание „Пробация“ за срок от 1 година и 2 месеца за извършени от него кражби  с наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца и 4 дни , които да изтърпи при първоначален общ режим. Замяната бе мотивирана с многобройните нарушения от С. Р. Д. на пробационните мерки, заради което той дори е бил обявен за национално издирване. Междувременно обаче С. Р. Д. е бил осъден и от Районен съд/РС/ – София  за извършени от него през април 2020 г. кражби, за което съдът го е наказал с 1 година „Лишаване от свобода“ при първоначален строг режим.   Според справката за съдимост 21 годишния С. Р. Д. – жител на село Долна Бяла речка,  е осъждан 13 пъти досега за посегателства върху собствеността на граждани. Видно от документите по делото осъденият е изтърпял всички наложени му наказания с изключение на наказанието от РС – София през 2021 г. и заменения от ОС – Монтана неизтърпян остатък от  „Пробация“.  Затова ОС – Монтана групира  двете наказания на С. Р. Д. и му определи едно общо наказание от 1 година „Лишаване от свобода“, което да изтърпи при първоначален строг режим. Като взе предвид, че осъденият е установил трайно престъпен начин на живот с постоянни посегателства върху собствеността и факта, че наказанията му досега не са изпълнили целите си, ОС – Монтана  увеличи определеното общо наказание на 1 година и 4 месеца „Лишаване от свобода“ при първоначален строг режим. Съдът приспадна от увеличеното наказание изтърпяната до момента част от присъдите и мярката за неотклонение по делото на РС – София.