На проведено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата беше представен Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за периода 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г.

Заседанието беше открито и ръководено от областният управител Георги Митов и присъстваха представители на общинските администрации, на териториалните звена на изпълнителната власт и експерти от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Представителят на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Враца запозна членовете с Анализа на пътнотранспортната обстановка на територията на областта.

На територията на ОД на МВР – Враца за периода 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г. са регистриране общо 195 ПТП, което е с 31 повече от регистрираните за предходното тримесечие.

ПТП с материални щети са 147, което е с 34 повече сравнени със същия период на 2022 г. Тежките ПТП са 48, с 6 убити и 71 леко и тежко ранени граждани.

По дни от седмицата, най-авариен е бил вторник, когато са настъпили общо 33 броя ПТП с двама убити и 13 ранени граждани.

157 е броя на ПТП в светлата част на денонощието, при които има 2 убити и 56 леко и тежко ранени. През тъмната част на денонощието са настъпили общо 38 броя ПТП, при които са убити четирима и ранени 15 граждани.

Като основна причина за възникване на произшествията остава несъобразената с пътните условия скорост общо 61 произшествия, като при тях са загинали 4-ма и са ранени 22 граждани.

Резултатите от административно наказателната дейност от сектор „Пътна полиция“ и Районни управления при ОД на МВР – Враца, са както следва: съставени са 1464 броя актове и са наложени 12 943 глоби с фиш, от тях 4901 броя за превишена скорост.