На 30 април 2023 г. пети блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за планов годишен ремонт.

Предвиденият за изпълнение обем дейности включва превантивно техническо обслужване и ремонт, функционални изпитания и проверки, специализирани инспекции и експлоатационен безразрушителен контрол. Реакторът на пети блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания. По време на спирането ще бъдат реализирани проекти, свързани с повишаване на безопасността и надеждността на ядреното съоръжение в периода на дългосрочната експлоатация.

Планира се годишният ремонт на пети блок да продължи до началото на месец юни.

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” работи съгласно графика за електропроизводство.