Комисията по досиетата огласи кои от кметските наместници и главните архитекти на общините в област Враца са били сътрудници на тоталитарните комунистически служби.

По закона за досиетата независимият държавен орган, натоварен с изпълнението на държавната политика по осветяването на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, е задължен да извърши проверка на лицата, заемали или заемащи постовете на главни архитекти на общини и на райони за градовете с районно деление, както и кметските наместници.

Проверката на тези лица в област Враца е обхванала общо 162 лица. От тях Комисията е установила принадлежността на общо 5 души към тоталитарните служби (решение №2-2017 г. от 18 януари 2022 г.).

генерал агрохимикали

Обявени са данните за 4 от тях, а един е починал и освен установяването на принадлежност в тези случаи законът за досиетата не позволява информацията да става публична.

Разкритите сътрудници са:
община Враца

  • Чавдар Найденов Спасов, главен архитект на община Враца от 01.02.2016 г.

община Мездра

  • Георги Димитров Димитров, кметски наместник на с. Типченица от м. 11.2019 г.;
  • Димитър Цветков Цонков, кметски наместник на с. Ослен Криводол в периода от м. 02.2008 г. до м. 11.2011 г. и от м. 12.2011 г. до м. 11.2019 г.

община Роман

  • Пламен Илиев Петков, кметски наместник на с. Струпец през 2015 г.

Източник:desebg.com