Министерство на образованието и науката е отправило искане да получи като дарение сградата на училището в село Паволче. Идеята е то да бъде трансформирано в Национален център за православно, екологично и патриотично възпитание и обучение към МОН. В Центъра ще се организира и провежда извънучилищно обучение в условията на подходяща среда и по утвърдена от министъра на образованието и науката образователно – възпитателна програма за учениците от цялата страна.

Образователно – възпитателната програма ще включва православни образователно – възпитателни дейности в църквата „Св. Иван Рилски“, която се намира в непосредствена близост до училището. Предвидени са и екологични дейности, за които местностите в района предоставят достатъчно възможности. Патриотичните пък са съобразени с богатото културно – историческо наследство в района. Взети са предвид и туристическите маршрути, които учениците ще посещават организирано с автобус на центъра или придвижвайки се пеша по еко пътеки  и по част от маршрута на Мемориален комплекс „Ботев път“.