Отлично се представиха учениците на ППМГ и на Националния кръг на олимпиадата по ИТ, който се проведе в гр. Шумен. Финалният кръг включва два етапа – тест и защита на проект. Общата оценка се получава след сумиране на оценките от двата етапа.

Във възрастовата група 5-7 клас в категория “Интерактивни проекти” Валери Ташев от 6А клас зае осмо място, а в индивидуалното класиране – десето място и получи оценка Отличен 5,75.

Във възрастовата група 8-10 клас Тимон Трифонов и Калоян Даскалов от 10А клас заеха 8 и 9 място в индивидуалното класиране с оценки Отличен 5,75. Те участваха с проект в категория “Софтуерни приложения”, където заеха шесто място.

Поздравления за талантливите ученици и техните учители Цанка Парашкевова, Албена Цекова и Станислава Каменова.