Ученици от СУ „Христо Ботев” – град Козлодуй се представиха достойно в Международно състезание  в областта на информатиката и компютърната грамотност – „Бобър”. То се проведе онлайн в началото на ноември и бе организирано от Съюза на математиците в България и Института по математика и информатика при Българската академия на науките.

В онлайн състезанието от гр. Козлодуй взеха участие осем ученика от СУ „Христо Ботев” от профили „Софтуер и хардуер” и „Приложен програмист” във възрастова група 8-9 клас, с подкрепящ учител Валентина Радославова. Всички участници се представиха достойно и получиха сертификати. С най-добри резултати са: Андрей Исаев, Ани Генадиева от 9А и Велизар Доймазов от 8А клас.