В Окръжен съд – Враца започнаха работа трима нови съдии.

Това са магистратите Калин Тодоров, Борис Динев и Христо Христов. Съдия Калин Тодоров има юридически стаж в съдебната система над 21 години.

Кариерата му започва като съдебен кандидат в Окръжен съд – Монтана през 2001 г. Повече от 18 години е юридическият стаж в съдебната система на съдия Борис Динев. Началото на неговата кариера е също през 2001 г., като съдебен кандидат в Окръжен съд – Варна. Целият юридически стаж на съдия Христо Христов – повече от 16 години – е в съдебната система. Първоначално той е назначен за държавен съдебен изпълнител в Районен съд – Велико Търново през 2006 г.

Тримата нови магистрати встъпиха в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца след проведен конкурс, обявен през 2019 г. и решения на Съдийската колегия на ВСС. Съдия Калин Тодоров бе назначен на основание чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт, а съдиите Борис Динев и Христо Христов – на основание чл. 193, ал. 6 от същия закон. Съдиите Тодоров, Динев и Христов разглеждат граждански дела. Те заемат вакантни от години позиции в Окръжен съд – Враца, през който период съдът е работил в намален състав.