Трикратно скачат таксите за ползване на гробни места в Монтана. Повишава се и таксата за урнова ниша. За ползване до 15 години досегашната такса от 30 лв за първа зона, става 90 лв, 45 лв е таксата за урнова ниша.

120 лв ще се плаща за урнова ниша и колумбарийна стена за същия срок.

Правото за ползване на място за „вечни времена” става 450 лв, като за семейни гробни места сумата се „умножава по броя на местата”.

генерал агрохимикали

В мотивите за промяната на таксите е посочено, че  целта е  „повишаване качеството на предлаганите услуги”, като  последното изменение на таксите  е било през 2012 г. Междувременно от тогава гробищният парк е разширен с още 7 квартала и близо 1 200 места. Това е струвало 242 000 лв, или 203 лв на място. Възстановяването на разходите на общината по предоставяне на услугите е сред водещите причини за изменение на таксите , се посочва в мотивите и още, че ” те /таксите/ са в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление  и директивите на ЕО…”.