Утвърдена е методиката за проверка на машините за гласуване. Проверката ще се извършва от Министерството на електронното управление, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Процедурата е част от изборния процес.

Проверки ще има на документите, софтуера, хардуера, оценяване на функционалността, дали информацията се обработва, съхранява, извежда сигурно.

Те обхващат и самия изборен процес, като например дали е възможно един избирател да гласува повече от веднъж, дали е възможен неразрешен достъп до машината за други цели.

Ще се проверява дали електромагнитните излъчвания ще влияят на данните, свързани с процеса на гласуване, изходния код на софтуера, възможност за разкриване на вота.

Времето за процедурата и за трите институции е 20 работни дни.

Серийните номера на седем машини за гласуване бяха изтеглени за случайната проверка преди около две седмици.

“Крайната цел е да възстановим доверието в изборния процес”, каза служебният министър-председател Димитър Главчев тогава.