На 5-ти юли за поредна година Кметство Остров и НЧ „Развитие 1903“ – с. Остров отбелязаха традиционния празник на народната носия – „Атанасовден“. 

Тази година той бе посветен на 120-годишният юбилей на читалището. 

По този повод организаторите бяха подготвили фотоизложба „Атанасовден през годините“ във фоайето на читалището. 

В кулинарната изложба участваха представители на с. Лесковец, с. Галово, ПК „Остров 2017“, ОУ „Христо Ботев“, ДГ „Слънчице“, Кметство Остров и ТГ „Релакс“, която представи читалището. Учебните заведения и читалището посветиха кулинарното си участие на своите годишнини – 55 години детска градина, 110 години училище и 120 години читалищна дейност в с. Остров. 

В дефилето на автентични облекла участниците от селата Крушовене, Горни и Долни Вадин, Лесковец и Остров представиха народни носии на повече от 100 години. Те бяха с уникални естествени багри и орнаменти, характерни за влашкия и български етнос.

В музикалната програма участваха представители на три общини. Това бяха служители, самодейци и доброволци от НЧ „Надежда – 1871” гр. Оряхово, НЧ „Самообразование – 1894“ с. Селановци, НЧ „Просвета – 1919” с. Малорад, НЧ „Саморазвитие – 1887“ с. Крушовене, НЧ „Просвета – 1925“ с. Рогозен, НЧ „Развитие – 70“ с. Горни Вадин, НЧ „Съзнание – 1927“ с. Долни Вадин и домакините: ТГ „Релакс” и Галя Кузова. 

Българският народ в трудният си път на съществуване и развитие е създал високо художествено народно музикално творчество. Народната песен и инструменталната мелодия са поддържали буден българският дух и в годините на робство, звучали са по полята по време на тежък труд, по мегданите на народните празници и игри, в семейството. 

Празника в село Остров е живото доказателство, че България ще съществува, докато има дори и един българин, който съхранява и предава традициите ни. 

За неуморния труд и за цялата организация на това събитие, г-н Росен Добрев – Кмет на Община Оряхово поздави г-жа Ирена Станкулова – Кмет на село Остров, г-жа Анелия Бенкина – Секретар на НЧ „Развитие 1903“ и г-жа Спасена Велчева – Председател на ПК „Остров 2017“, като им пожела нестихваща жажда за развитие на културния живот в село Остров.