Първото за годината заседание на Общински съвет -Мездра ще започне с преразглеждане на Решение 230 от декемврийското заседание за едногодишен мораториум за разполагане, ползване и развитие на електронните мрежи от 5G поколение, което е върнато от областния управител на Враца.

Припомняме, че на последната си за 2020г. сесия общинските съветници гласуваха да наложат мораториум за 1 година за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронни съобщителни (клетъчни) мрежи от 5-о поколение 5G (Fifth Generation technology) и на съоръжения към тях.

От протокола на заседанието в Мездра става ясно, че “за” са гласували 11 съветници, 1 е бил “против”, а шестима са се въздържали.

Така мездренските сенатори се наредиха сред най-иновативните в България, като потвърдиха вредното влияние на конспиративните теории заливащи социалните мрежи.