Днес /1 октомври/, в 11:00ч. в гр. Враца и в 30-километровата зона около АЕЦ“Козлодуй“ ще бъде извършена проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия.

Сигналите от сиренната система ще бъдат съпътствани от гласово съобщение.

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, се тества чрез задействане на акустичните сигнали два пъти годишно, през месеците април и октомври.