Младите врачани са заедно от осем години, обичат българския фолклор и искат да са част от съхраняването на автентичните традиции на нашия народ.

Национален фолклорен събор “Леденика” ще се проведе на 29 и 30 юни, в местността Леденика.