Германската федерална агенция по труда в сътрудничество с Агенцията по заетостта организират информационна среща за представяне на свободни работни места. Става дума за заетост в секторите хотелиерство, ресторантьорство и строителство, уточняват от Бюро по труда – Враца. По време на срещата ще има възможност за провеждане на интервюта за работа и директно договаряне. Участниците, които се интересуват от работа в Германия могат да носят на събитието автобиографията си с актуална снимка.

Събитието ще се проведе на 07.11.2019 г. от 14:00 часа в Младежки дом – Враца. Програмата за събитието включва презентация от 14:00 до 15:00 ч., последвана от отворена сесия за въпроси и отговори и възможност за участие в интервюта за работа от 15:15 до 17:00 ч.

Обявени са следните позиции:

№ 491457 за Монтажник на кухни (100), възнаграждение около 1500€ – 2000 € нето месечно

 

№ 491458 за Монтажник на кухни/мебели (100), възнаграждение около 1500 € – 2000 € нето (конкретният размер зависи от квалификацията и резултатите)

 

№ 491459 за Aсистент на главния готвач (1), възнаграждение около 2,000 € месечно преди удръжки

 

№ 491460 за Помощник в кухня (1), стартово възнаграждение от 1.800€ според опита

 

№ 491461 за Сервитьор / сервитьорка (1), възнаграждение € 9,25 на час

 

№ 491462 за Служител с ранг полушеф готвач (1), възнаграждение 2000€ преди удръжки, зависи и от колективния трудов договор

 

№ 491463 за Персонал за ресторант (8), възнаграждение € 9,25 на час