Едно от най-атрактивните събития в деня, в който отбелязваме националния ни празник, е тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред Президентството на Република България. За първи път церемонията е извършена на 5 ноември 2003 г.

Новите ритуали, които представя Националната гвардейска част, са свързани със съхраняването и развитието на традициите, заложени в миналото.

След 1879 г. се практикува поставяне на почетна стража пред важни държавни учреждения. Задължително в празнични дни, пред двореца и сградата на Народното събрание, тази разширена почетна стража е изпълнявана само от гвардейци в парадна униформа – израз на специално отношение към българската държавност.

На основание заповед на министъра на отбраната от 28 март 2012 година пред сградата на Администрацията на Президента на Република България се извършва тържествена смяна на почетния гвардейски караул от 12:00 ч. на следните дати:

– 3 март – Националният празник на Република България;
– 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия;
– 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
– 6 септември – Ден на Съединението;
– 22 септември – Ден на Независимостта;
– 1 ноември – Ден на народните будители;
– 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България;
– 12 юли – Празник на националната гвардейска част;
– всяка първа сряда в месеца, без декември, януари и февруари.

Националната гвардейска част е приемник на създадената през 1879 г. лична гвардия на княз Александър І Батенберг. Със създаване на държавата и встъпване в длъжност на новия княз възниква необходимостта от изграждане на специална военна част с охранителни и церемониални функции.