В Общинска избирателна комисия (ОИК) Враца е постъпило писмо от Председателя на Общински съвет Враца д-р Владимир Христов с приложени към писмото заявление от Хенриета Георгиева Георгиева за освобождаването й като общински съветник в Общински съвет Враца поради подаване на оставка по лични причини.

Заявлението е адресирано до ОИК-Враца и е подадено чрез Председателя на Общински съвет- Враца в съответствие с изискванията на закона.

Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия. В конкретния случай се установява наличие на обстоятелство по чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА – подаване на оставка на Хенриета Георгиева Георгиева, поради което е налице основание за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и за обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет Враца следващият в кандидатската листа кандидат на ПП ГЕРБ.

Със свое Решение № 71/22.09.2019 г., ОИК Враца е обявила и регистрирала кандидатската листа на ПП ГЕРБ за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Враца, а с Решение № 215/28.10.2019 г. е разпределила броя на мандатите в Общински съвет Враца, включително и тези на ПП ГЕРБ.

На основание чл. 458, ал. 5 от Изборния кодекс (ИК), следващ в листата на ПП ГЕРБ съобразно броя на получените валидни предпочитания (преференции) е г-н Румен Димитров Антов.

С вх. № 272/01.02.2022 г. в ОИК Враца е постъпило писмено заявление от г-н Румен Димитров Антов, с което същият заявява желанието си да не бъде обявяван за избран за общински съветник и вместо него ОИК да обяви за избран на мястото на г-жа Хенриета Георгиева следващият в листата кандидат на ПП ГЕРБ, което волеизявление следва да бъде уважено.

На основание чл. 458, ал. 5 от Изборния кодекс (ИК), следващ в листата на ПП ГЕРБ съобразно броя на получените валидни предпочитания (преференции) е г-жа Венета Цветанова Йошева.

С вх. № 273/01.02.2022 г. в ОИК Враца е постъпило писмено заявление и от г-жа Венета Цветанова Йошева, с което същата заявява желанието си да не бъде обявявана за избрана за общински съветник и вместо нея ОИК да обяви за избран на мястото на г-жа Хенриета Георгиева следващият в листата кандидат на ПП ГЕРБ, което волеизявление следва да бъде уважено.

На основание чл. 458, ал. 5 от Изборния кодекс (ИК), следващ в листата на ПП ГЕРБ съобразно броя на получените валидни предпочитания (преференции) е г-н Цветомир Митков Цветков.

С вх. № 274/01.02.2022 г. в ОИК Враца е постъпило писмено заявление и от г-н Цветомир Митков Цветков, с което същият заявява желанието си да не бъде обявяван за избран за общински съветник и вместо него ОИК да обяви за избран на мястото на г-жа Хенриета Георгиева следващият в листата кандидат на ПП ГЕРБ, което волеизявление следва да бъде уважено.

На основание чл. 458, ал. 5 от Изборния кодекс (ИК), следващ в листата на ПП ГЕРБ съобразно броя на получените валидни предпочитания (преференции) е г-жа Милена Милетиева Иванова.