Общинските съветници от  Мездра не приеха Решение за потвърждаване на решението си от преди месец, с което се забрани изграждането на 5G мрежа в общината.

“Моля ви, знаете че станахме известни в цяла България”,  обърна се председателят на Общинския съвет Яна Нинова.

Предложението за обсъждане на решението даде общинската съветничка от ДПС Каролина Кьолер. Предложението бе прието.
Междувременно Яна Нинова обясни, че ОбС – Мездра са получили препоръчително писмо от областния управител на област Враца Малина Николова относно наложената забрана за изграждане на 5G.
Кметът Иван Аспарухов се обърна към общинските съветници, като ги помоли да не се превръщат в парламент и в Европейски парламент:

“Утре може някой да внесе решение против ваксините. Може ли с подписка от която половината хора не съществуват да се вземе такова решение. Дайте да си гледаме нещата, които ни касаят и да не блестиме”, каза Иван Аспарухов.

На свой ред съветници от опозицията казаха, че областния управител на Враца не си е свършил работата, като подчертаха, че ако решението не е законосъобразно то би трябвало да е в съда.
След половинчасови процедурни спорове в Общинския съвет в Мездра, довели до повторна регистрация за кворум, на дневния ред и за включването на точка 1 в него,

свързана с решението за налагане на едногодишен мораториум за разполагане на 5G мрежата, като решение от предходното заседание, все пак се стигна до гласуване.

След последвалото гласуване се оказа, че Общински съвет Мездра вече не настоява за едногодишен мораториум на 5G мрежата в общината.