Врачанският окръжен съд постанови решение по Въззивно наказателно общ характер дело № 397/21 г. – делото с убитото дете в Мездра.

Съдът потвърди присъдата на Районен съд – Мездра в частта, в която бе признат за виновен Д. Й. от Мездра и му бе наложено наказание след редукция от 6 г. „лишаване от свобода“ при „общ“ режим на изтърпяване.

Подсъдимият бе признат за виновен в това, че 8 януари 2021 г. в гр. Мездра в дома си е държал четири броя огнестрелни оръжия и 28 боеприпаси за тях в нарушение на ЗОБВВПИ,

вследствие на което е произведен изстрел с едно от оръжията и е последвала смъртта на малолетно дете, като деецът не е искал и не е допускал това и случаят е особено тежък.

Съдът с решението си прие за установена фактическата обстановка, възприета от първоинстанционния съд и изложена в обвинителния акт.

В мотивите на съда не е прието, че Районен съд – Мездра е допуснал съществено процесуално нарушение, както твърди защитата на подсъдимия и не е излязъл от фактическата обстановка в обвинителния акт. Окръжен съд – Враца е приел за неоснователно и другото оплакване на защитата за неправилна квалификация на извършеното престъпление, като особено тежък случай.

В тази насока са изложени подробни мотиви.

Като неоснователни са възприети, както оплакванията на защитата на подсъдимия, така и оплакванията на поверениците на гражданските ищци и частни обвинители за явна несправедливост на наложеното наказание.

Единственото основателно възражение на защитата, което съдът прие, касае размера на присъденото обезщетение на двамата граждански ищци.

В тази насока съдът измени присъдата на Районен съд – Мездра в частта относно уважения граждански иск,

като намали размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди от по 200 000 лв. на по 100 000 лв. обезщетение за всеки един от двамата граждански ищци Б. Т. и П. П.,

като отхвърли останалата част от предявения иск до пълните размери от по 200 000 лв. като неоснователен и недоказан.

Съдът измени присъдата и в частта относно размера на държавната такса върху присъденото обезщетение,

за която подсъдимият Д. Й. е осъден да заплати в полза на Районен съд –Мездра, като я намалява от 16 000 лв. на 8 000лв.

Настоящото решение на Врачанския окръжен съд е окончателно.