Парламентът изслуша премиерът Стефан Янев за завареното от служебното правителство финансово и икономическо състояние на държавата. Искането е на “БСП за България”.

Вицепремиерът Атанас Пеканов също ще дойде в парламента. Неговото изслушване е относно преработения План за възстановяване и устойчивост. В дневния ред е включено и изслушване на министъра на икономиката Кирил Петков за състоянието на Българската банка за развитие.

,,Благодаря за възможността да се обърна към вас и да отговоря на въпроса, който е поставен от колегата Гуцанов и групата на БСП. Въпросите, свързани с финансовото и икономическото състояние на страната, са едни от най-важните. На базата на икономиката, на базата на състоянието на бизнеса, зависи и събираемостта и държавата с какви пари разполага и каква част от тези пари може да заделя за социални програми”, заяви от парламентарната трибуна министър-председателят.

генерал агрохимикали

Той се опита накратко да запознае с картината, заварена от служебното правителство.

По отношение на финансите – министърът на финансите направи преглед на състояние на държавата и съответно приходи и разходи и необходимост от актуализиране на държавния бюджет. Картината, която е заварил по отношение на държавните финанси през май месец, беше меко казано притеснителна.

Установено е несистемно събиране на данъчни постъпления, премахнат е последващ контрол на фирмите в страната, което позволява да се натрупат огромни дефицити в системата.

Държавният бюджет за 2021 г. е бил изразходван още в първите 4 месеца на годината.

Поради това и липсата на актуализация на бюджета, възможностите за допълнителни разходи били почти изчерпани, категоричен беше Янев от парламентарната трибуна.

В дневния ред за днес, освен изслушването на представители на служебния кабинет, е включено и изслушване на КЕВР относно цената на водата за периода 2022-2026 г., както и проект на решение за внасяне на доклад от главния прокурор във връзка с дейността на Бюрото за защита на свидетелите за периода от 1 януари 2020 до 30 юни 2021 г.