С подписването на първия договор по проекта в петък бе даден старт на двугодишното строителство на дългоочакваното разширение на газохранилището в Чирен.

Целта е от 2025 г. в хранилището да се “складира” 1 млрд. куб. м газ вместо 550 млн., както е сега.

Договорът е между “Булгартрансгаз” и изпълнителя, който спечели търга – консорциум с водеща компания “Главболгарстрой” и американските му партньори “Солар Търбайнс Юръп” и “Ханиуел”.

По този повод в Чирен дойде и Гюнтер Ферхойген, бивш еврокомисар по предприемачеството и индустрията, който сега оглавява Международния консултативен борд на “Главболгарстрой”, пише 24 часа.

Строителната компания, която е един от лидерите в бранша, както и в изграждането на енергийна инфраструктура у нас, ще трябва да построи за 600 дни нова компресорна станция,

която да осигури непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ от 10 нови сондажа, както и нова газоизмервателна станция. Оборудването се доставя от американските компании.

Проектът за изпълнение на наземната част предвижда поетапно увеличаване на капацитета на газохранилището с цел постигане на 1 млрд. куб. м газ, в това число повишени налягания в него, както и по-големи средни денонощни дебити за добив и нагнетяване

Така на ден ще могат да се “вадят” до 10 млн. куб. м при 3,82 млн. сега, а да се нагнетяват до 8 млн. куб. м дневно при 3,62 млн. в момента.

Защо за хората е важно разширението на газовото хранилище

В него ще може да се нагнетява почти двойно по-голямо количество газ. Тъй като това става обикновено през лятото, когато газът е по-евтин, се очаква добивът му през зимата да сваля цените. Близо 1 млрд. куб. м “складиран” газ означава, че почти 1/3 от консумацията у нас ще бъде осигурена, което гарантира спокойствие.

Има проявен интерес за ползване на хранилището от Гърция и от Северна Македония.

Разширението се подкрепя и от Европейската комисия още от 2013 г. но е обявено за проект от общ интерес. А от последната сесия на Механизма за свързана Европа той е единственият допуснат газов проект, съобщи изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов.

“Беше далечната 2010 г., когато започнах работа в “Булгартрансгаз” и още към онзи момент беше ясна необходимостта от разширението на газохранилището. С много труд стигаме до днешната дата, която е важна не само за нашата компания. С помощта на партньорите ни ще доведем до реализация един такъв сложен проект. Той ще има отражение не само за сигурността на доставките и по-добрите цени за българския бизнес, индустрията и за българските домакинства, но ще има и ключово значение на целия регионален пазар на природен газ”, заяви още Владимир Малинов.

Повече от 25 години “Главболгарстрой” изгражда енергийната (и не само) инфраструктура на България, каза Калин Пешов, член на надзорния съвет на “Главболгарстрой холдинг”.

През целия период сме осъзнавали колко е важно това за България, че енергийната инфраструктура гарантира нормалното функциониране на икономиката, сигурността на страната, а в конкретния случай и на Европа. Никога не сме закъснявали с проект, нито сме правили компромиси с качеството. Мога да ви поканя след по-малко от две години пак на същото място, за да въведем това важно съоръжение в експлоатация, добави Пешов.

Компанията и партньорите ѝ – “Солар Търбайнс Юръп” и “Ханиуел”, ще доставят най-високо технологично оборудване съобразено с висококачествени технологии. Общата стойност на договора е 297  777  777,29 лева без ДДС.

Проектът ще осигури необходимата гъвкавост и ефективност по управлението на доставките и ще улесни успешното навлизане на газовия пазар от алтернативни източници, особено LNG, смятат от газовия оператор “Булгартрансгаз”.

След завършването му с изграждане на компресорна и на газоизмервателна станция поетапно ще бъдат извеждани старите 8 съветски компресора, които са от 70-те и 80-те години на миналия век. Малинов показа табела с година на производство 1974-а. Те вдигат налягането на постъпващия природен газ от 40 на 100 бара, за да се преодолее това на пластовете под земята и газът тръгва към подземните 24 сондажа за нагнетяване. Хранилището, което e бивше газово находище, има и 10 наблюдателни сондажа.

Проектът беше разделен на три лота, а общата му стойност е 600 млн. лв. Вторият лот е за 10 нови сондажа и три наблюдателни. Предстои подписването на договор с избрания изпълнител.

Третата част от него е изграждането на газопровод от Чирен до Бутан и свързването му в газопреносната мрежа и с “Балкански поток”.

И трите лота трябва да приключат до края на 2024 г.

На снимката:

Мая Пенчева, изпълнителен директор на “Главболгарстрой” АД (вляво), и Надя Стойкова от “Булгартрансгаз” подписаха договора.

Снимка: Румяна Тонева