Данните за заплащането по общини традиционно предизвикват най-голям интерес. В годината на пандемия данни за заплатите в област Враца дава анализът на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Както вече стана ясно заплатите в община Козлодуй са най-високи и средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е в размер на 2336лв.

Интересен факт е, че веднага след Козлодуй се нарежда община Оряхово с работна заплата от 1081лв., следва община Враца, където заплащането е 1051лв, като същото е и в община Криводол.

генерал агрохимикали

В община Мездра то е 991лв., следва Мизия с 954лв., Бяла Слатина с 939лв.,Роман с 907лв., Хайредин с 803лв. и очаквано на последно място се нарежда община Борован с 803лв.

Данните са свалени от картата на ИПИ за заплащането по общини, като статистиката включва както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор. Картата на заплатите дава и по-дълъг ред данни – обхваща периода 2016-2020 г.