Детските градини остават без климатици, а градът без енергоспестяващо осветление.

Прекратени са три обществени поръчки на Община Видин.

Това става ясно от проверка в електронния регистър на Агенцията за обществени поръчки.

Прекратена е процедурата за избор на изпълнител на проекта за подмяна на старите отоплителни уреди с нови, който е на стойност от близо 10 млн. лева.

Мотивите са, че е допусната техническа грешка в документацията за участие в обществената поръчка и по конкретно в минималните технически изисквания към инверторни климатици.

Отново техническа грешка е причината да бъде прекратена и побществената поръчка за “Доставка и монтаж на климатици за детски градини и за второстепенни разпоредители с бюджет в Община Видин” за 20 000 лева.

Спряна е процедурата и за избор на изпълнител за подмяна на съществуващо улично осветление с ново енергоспестяващо в 13 населени места в Община Видин.

Прогнозната стойност на този проект е 113 хил. лева.