През месец април 2023 г. на територията на ОДМВР-Монтана са регистрирани 83 криминални престъпления, спрямо 152 за същия месец на предходната година, което е намаление с около 45 %,

сочат данните на полицейската статистика.

Престъпления против собствеността – намаление с 60 %, в сравнение с април 2022 г. / 32 криминални престъпления, при 80 през 2022 г./.

Престъпления против личността почти запазват нивото си / 12 престъпления, при 10 през 2022 г./.

Грабежи – не е регистриран грабеж, при липса на регистрирани за месец април на 2022 г.

Кражби – намаление с около 60 % / 27, срещу 68 за април 2022 г./.

Измами – няма регистрирани измами за месец април 2023 г., при 3 за месец април 2022 г.

Умишлени убийства – през април 2023 г. не е регистрирано умишлено убийство, при липса на такова за същия период на 2022 г.

Посегателства спрямо МПС – 1 бр., при 2 бр. за месец април на 2022 г.

Палежи – 5 палежа за април 2023 г., срещу 5, регистрирани за месец април 2022 г.

Наркотици – снижение на нивото, регистрирани за месец април 2023 г. е едно престъпление, срещу 4 за същия период на 2022 г.

За периода на първите четири месеца от настоящата година в ОДМВР-Монтана са регистрирани по криминална линия на работа 473 престъпления, при 613 за същия период на 2022 г.

Съгласно данните на полицейската статистика снижението на престъпността за четиримесечието е с 22,8 %./ в сравнение със същия период на м.г./