Топлофикация-Враца ще използва гориво биомаса-слънчогледова люспа. Това става ясно от доклад от комплексната проверка на РИОСВ на ТЕЦ “Градска”.

Интересното в документа са описаните: котел КГ-12 №1 – 7 MW на гориво биомаса-слънчогледова люспа и ротационна сушилня на гориво биомаса, които през 2021г. не са работили.

За въведение през 2020 г. нов, пораждащ емисии поток на горива / материали (биомаса-слънчогледова люспа) на Топлофикация – Враца е издадено Разрешително за емисии на парникови газове. При направената обиколка и оглед на производствената площадка е установено, че на територията на ТЕЦ-а не се съхранява пелетизирана слънчогледова люспа. 

генерал агрохимикали

Към момента ТЕЦ “Градска” работи на гориво природен газ, но предстои доставката на пелети, се сочи в документа от проверката на РИОСВ-Враца.

Изгарянето на биомаса обаче далеч не е процес без вредни емисии. Научните изследвания показват, че емисиите от изгаряне на биомаса в централи са близки до тези при изгаряне на въглища. При изгаряне на биомаса се отделят фини прахови частици, азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид, желязо, живак и други опасни замърсители. Количеството им в емисиите зависи от вида и количеството на изгаряната биомаса. 

Припомняме че през 2019г. Топлофикация – Враца направи опит чрез компания свързана с Ковачки да гори RDF.

Тогава “Валтер Къмпани”  предизвика поредица от обществени скандали.

Фирмата беше подала не едно и две, а цели шест инвестиционни намерения за изгаряне на различни по вид отпадъци. Всички те обаче бяха получили отрицателни становища от община Враца.

При обсъждането на едно от тях присъстваха и активни представители на гражданското общество. Така не бе позволено Топлофикация-Враца да изгаря RDF.

Интересно е да се отбележи още, че при представяне на инвестиционното намерение за изгаряне на боклук от “Валтер къмпани” самите експерти на фирмата твърдяха, че ако не получат съгласие да горят RDF, то въздухът ще бъде много по-мръсен поради изгарянето на дървесни отпадъци.

Тогавашният директор на РИОСВ – Враца Христо Христов така и не даде конкретни отговори на въпросите на присъстващите, а намерението на територията на врачанската Топлофикация да изгаря не боклук, а дървесни отпадъци също не бе посрещнато положително от обществеността.

Това така и не се случи.