Директорът на “Синя зона” във Враца Цветомир Илиев поиска от Общински съвет – Враца да бъдат актуализирани цените на някои от услугите, които дружеството предлага.

Сред исканията са и промяна на работното време, като вместо от 09.00ч. до 18.00ч. платеното паркиране в града ще започва от 08.00ч. до 17.00ч.

Поискана е също така и промяна на режима на платено паркиране – „Служебен абонамент“,

преференциално паркиране по местодомуване, както и промяна на цената за прилагане на принудителната административна мярка – репатриране на неправилно паркирали превозни средства, като е приложен и сравнителен анализ с други общини.

Освен актуализация на част от цените се предлага и въвеждането на нови услуги за платено паркиране.

Новите услуги са: седмичен, месечен или годишен абонамент, за услугата, предлагана от общинското предприятие.

 Ако решат да ги използват водачите ще могат да паркират неограничено  в часовия диапазон на работното време на зоната за платено паркиране – „Синя зона“.

Цената на  седмичния, месечния  или годишния абонамент е съответно 35 лв., 100 лв. или 1200 лв. за лек автомобил по смисъла на Закона за движението и пътищата.“

Промяна има и в дневни платени паркинги –  „Синя зона” на домуващи (по адресна регистрация) –  60  лева за 12 месеца за първи автомобил и 120 лв. за 12 месеца за втори автомобил.“

Увеличава се цената и на принудителното преместване на ППС (с „паяк”) до охраняем паркинг – 60 лв.

В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на паркирано ППС и собственикът/ползвателят му се яви на място с желание да го освободи, преди репатриращият автомобил да потегли, се заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането) – 30 лв.“

Предстои промените да бъдат дискутирани и гласувани от общинските съветници във Враца на предстоящото заседание на ОбС.