Кметът на Борован Десислава Тодорова, чийто правомощия бяха прекратени все още е на работното си място. Припомняме, че до нейното отстраняване се стигна след доказан конфликт на интереси от ВАС и окончателно решение на Общинската избирателна комисия в Борован.

За неизпълнението на решението от страна на Тодорова е сезирана прокуратурата, като от сигнала става ясно, че Десислава Тодорова продължава да подписва документи, включително и такива свързани с изпълняване на СМР по проекти от ПРСР 2014-2021 сключени с ДФ- Земеделие. Документите касаят точното и правилно изпълнение на проектите.

Хората се питат дали е законосъобразно кмет с прекратени правомощия да подписва подобни документи и дали те могат да бъдат обезсилени и обявени за незаконосъбразни с оглед прекратените правомощия на инж.Тодорова.

Опасенията са, че подобни действия биха довели до прекратяване на договора с ДФЗ и връщане от страна на общината на средствата отпуснати за изпълнението на проекта “Воден цикъл” в Община Борован, които са в размер над 4 000 000 лева.

По случаят е уведомен и областния управител на Враца.