Плевенската “Сърце и мозък”  си е поставила амбициозен план да построи болница във Враца за две години. Теренът е в близост до Центъра за психично здраве.

Имотът е продаден на частната медицинска структура още през 2010г., като болницата представя инвестиционното намерение да се изгради база за Инвазивна кардиология, каквато дотогава няма в града. Малко  след покупката от МедикаКор обаче разкриват Инвазивна кардиология на територията на МБАЛ “Хр. Ботев”. Към момента намеренията на инвеститорите са променени и многократно по-големи от предишните.

Местната структура на БЛС е дала положително становище за осъществяването на тези намерения в края на лятото на 2022г.,

въпреки че дейността на бъдещото ново здравно заведение ще дублира медицинската дейност на почти всички отделения на вече съществуващите лечебни заведения на територията на Враца и Мездра.

Становището обаче не може да бъде видяно на сайта на колегията.

В новата болница е предвидено да има Кардиологично отделение с капацитет 30 легла и интензивна кардиология, които ще дублират медицинската дейност на болниците във Враца и Монтана.

Предвижда се и отделение по Съдова хирургия с трето ниво на компетентност и 20 легла. Припомняме, че в МБАЛ “Христо Ботев”-Враца отделението по Съдова хирургия бе закрито преди две години.

Предвидено е и създаването на Неврологично отделение с второ ниво на компетентност и 25 легла, което ще дублира дейността на съществуващото такова в многопрофилната болница във Враца, което е с първо ниво на компетентност.

Ще бъде създадено и Хирургично отделение, чиято дейност пък ще се припокрие с тази на частната и държавна болници във Враца и тази в Мездра, както и с общинския Комплексен онкологичен център.

По същия начин стои въпросът с откриването на Интензивно отделение и отделение по Акушерство и гинекология, както и по Педиатрия.

Единственото предвидено отделение, което няма да припокрива медицинската дейност на вече съществуващи такива в болниците във Враца и Мездра е това по Неонатология.

От БЛС-Враца са поискали становища от двете многопрофилни болници във Враца, но такива не са били изпратени на районната лекарска колегия. 

Становищата е трябвало да покажат натовареността на леглата в отделенията, при които ще има дублиране на медицинска дейност, за да се разбере дали има нужда от повече леглови фонд и има ли листа на чакащи пациенти.

От БЛС обаче са си направили собствено проучване.

Последната дума за това дали ще има нова болница или не е на здравния министър.

Ако той даде зелена светлина на проекта, много вероятно е МБАЛ “Христо Ботев”-Враца отново да бъде обречена на фалит, както и да бъде засегната финансовата стабилност и на останалите лечебни заведения на територията на областта.

Според председателя на БЛС – Враца д-р Ирена Мазнева, цитирана от ТВ Враца:

“…нещата трябва да се регламентират законово и държавата да бъде много по-добър стопанин. Не може да очакваме една многопрофилна болница със социални функции да бъде търговско дружество, което да излиза на печалба.”

В същото време доскорошният директор на МБАЛ “Христо Ботев” – Враца Петър Керемедчиев побърза да напусне болницата, а неговото място зае Кети Ценова, която пък беше медицински директор на лечебното заведение, когато лекари, сестри, мед. лаборанти и санитари масово напускаха болницата и търсеха работа в съседни градове.

На снимката: д-р Ирена Мазнева, предедател на БЛС-Враца.