На 17 септември /четвъртък/, от 18:00 часа, в Градската концертна зала, ще се проведе обществено обсъждане, в рамките на което да бъде дискутирано бъдещето на неизползваемите сгради в района на бул. „Демокрация“. На публичната консултация може да присъства всеки желаещ.

Предложението на местната администрация е на мястото на пустеещите сгради, да бъде изграден многофункционален търговски център.

Имотът е публична общинска собственост, с обща площ от 4000 кв.м., върху които има неизползваеми сгради.

Постройките са използвани за нуждите на ПГ „Димитраки Хаджитошин“ преди години, но от учебното заведение са категорични, че гимназията вече няма необходимост от допълнителни корпуси.

Становището на експерти е, че основната сграда и прилежащите постройки са в изключително лошо експлоатационно състояние и има опасност от възникване на инциденти.

Целта на общественото обсъждане е гражданите да представят своята визия за развитие на цитирания имот, като предложенията ще бъдат обобщени и представени за разглеждане от Общинския съвет.