Около 50 000 семейства ще бъдат подпомогнати през зимния сезон с еднократна финансова помощ от 400 лева.

Приемът на заявления в социалните служби по места вече започна. Ако помощта не се използва за отопление, ще трябва да се върне. Предстоят и проверки.

Право на допълнителна финансова подкрепа ще имат хората, които отговарят на определени условия. Задължително трябва да са регистрирани в Бюрото по труда.

Такива, които отговарят на наредбата за отопление за настоящия отоплителен сезон, който приключи на 31 октомври. Това са хора, чийто среден месечен доход надвишава диференцирания минимум за отопление с 40 лв. Хора, които не са подавали молба за отопление през този отоплителен сезон.

Другите, които имат право да кандидатстват са тези, които вече са подавали документи за целева помощ за отопление и не са одобрени.