Със Заповед № 183/30.03.2021 г. на кмета на община Козлодуй 05.04.2021 г. е определен за неработен ден за шест от детските градини на територията на община Козлодуй.

Това се налага във връзка с извършването на дезинфекция в детските заведения, на чиято територия са създадени избирателни секции за провеждане на изборите за народни представители на 4 април.

Детска градина „Здравец”, с. Хърлец, ще възстанови приема на деца от 05.04.2021 г.

Припомняме, че всички детски градини в условията на извънредната епидемична обстановка се ръководят в дейността си от Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19, изготвени от Министерството на образованието и науката.