През март 2012 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава на официалния си сайт, че 30 общини ще получат общо 26.5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ за проекти за предотвратяване на наводнения. Средствата се отпускат по 2 схеми от Оперативна програма „Регионално развитие“ като собственият принос на бенефициентите трябва да бъде задължително 5%. Сред класираните е и община Криводол.

Проектното предложение звучи така: „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането є в р. Ботуня – от км 0+000 до км 2+000 – горен участък от км 1+150 до км 2+000 – 997 598.65 лв.“

Вторият лот на обекта трябваше да е завършен през 2016г. Той не е приет в експлоатация, защото липсва Акт 15. Обаче е разплатен.

На изпълнителите е преведена почти цялата сума – 827 913.87 лв. Неразплатени са скромните около 19 803.48 лв.

Шест години по-късно дигата в Криводол продължава да се руши, но виновни за проваления проект – няма.

Автори: Мария Димитрова, Деница Първанова