Проверка на Инспектората установи лице, което изхвърля нерегламентирано едрогабаритни отпадъци в съдовете за битови, в района на ул. “Г. Апостолов”. На нарушителя е съставен акт за неспазване на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата.
Лицето е задължено да почисти депонирания отпадък.
За последните няколко дни, това е третият санкциониран нарушител, който замърсява обществени площи и изхвърля нерегламентирано отпадъци.
Проверките продължават.