Над 150 000 души в област Враца имат право да упражнят гласа си на изборите 2 в 1 в неделя.

Осигурени са 150 000 бюлетини за изборите за Европейски парламент и 150 500 за изборите за Народно събрание.

С последните разкрити секции в лечебните заведения, домовете за стари хора и затвора – общият брой на секционните избирателни комисии в област Враца е 330. От тях 290 са основните, 9 са допълнителните, а 29 са подвижните.

Най-много подвижни секции има в Бяла Слатина – 7, във Враца са 4, а в останалите общини са предимно по две или една.

Машинните секции в областта са 228. В 292 секции ще има видео наблюдение.

Продължават да се извършват изключително много смени и замени в секционните избирателни комисии.

Бюлетините по общини са разпределени. В съботния ден ще бъдат предадени на СИК-овете. Все още се очаква графика за разпределяне на машините от фирмата изпълнител.

Говорителят на РИК Силия Иванова напомни, че гражданите, които имат право да участват в изборите имат право да изберат дали да гласуват на машина или на хартия.

„Зелената бюлетина е за народни представители, а синята – за Европейски парламент. Гражданите имат право да изберат дали да гласуват за двата вида избори или само за един от тях. Важно е да се отбележи, че ако изберат да гласуват само за единия вид избори, те не могат да се върнат и да гласуват и за другите. Също така не може да се гласува и на хартия, и на машина. Може да се избере само един от двата варианта.“

Тази година пунктът на приемане на СИК-овете беше преместен от театъра в ПГТР-Враца, заради Националния фестивал на малките театрални форми.

На входа, през който ще влизат представителите на СИК са поставени коктейлни маси, които ще могат да се използват за почивка и храна от комисиите. В училището ще работи и денонощен магазин.

След като влязат в учебното заведение, комисиите трябва да се насочат към втория етаж, където ауата ще бъде обособена за изчакване и отдих.

Според областния управител на Враца Надя Донкинска, тя ще е достатъчно удобна и просторна за изморените представителни на Секционните избирателни комисии.

Ауата разполага с около 400 места. Припомняме, че в неделя се очакват около 1000 души.

В салона на училището пък ще бъдат предадени протоколите на РИК-Враца.