Показателите на област Враца в сферата на основното и средното образование остават сравнително добри, но ре- зултатите – относително ниски. Враца е сред областите с най-висок нетен коефициент на записване на населението в V–VIII клас и през 2020 г. – 91,8% (при 86,5% в страната).

Броят на преподавателите също е по-голям от средния за страната – 93 на 1000 ученици (при средно 87 на 1000 ученици). Дяловете на второгодниците и на напусналите основното и средното образование са по-ниски от средните – съответно 0,41% (при 0,55% в страната) и 2,3% (при 2,5% в страната).

Резултатите на учениците от област Враца са сравнително ниски и през 2021 г.

Средният успех на националното външно оценяване по математика след VII клас е 30,3 т. (при 37,9 т. в страната). Средният успех на матурите по български език и литература пък намалява спрямо предходната година и достига „Добър“ 3,99 (при „Добър“ 4,21).

Слабите оценки се увеличават до 10% (при 7% в страната).

Враца не е сред лидерите в сферата на висшето образование, въпреки че има два филиала на висши учебни заве- дения.

Броят на студентите в областта е 7 на 1000 души от населението при 32 на 1000 души в страната.

Културният живот в областта е слабо застъпен и през 2020 г.

Заради пандемията и ограничаването на културните мероприятия в цялата страна посещенията на музеите и кината в областта намаляват.

Спадането е подобно на средното за страната, но броят на посещенията в област Враца остава значително по-нисък. Посещенията на музеите са 45 на 1000 души от населението (при 322 на 1000 души в стра- ната), а на кината – 111 на 1000 души (при 190 на 1000 души в страната), сочи анализът на ИПИ (Институт за пазарна икономика).

Снимката е илюстративна.